Mój strach i moje lęki

Blog Magii » Mój strach i moje lęki

2020-04-26 22:39

 

 

 

Mój strach i moje lęki

 

Strach jest uczuciem, emocją, która od wieków towarzyszy ludzkim doświadczeniom na Ziemi. Jesteśmy tak zaprogramowani, by bać się przez całe życie. Każdy z nas zna strach zadając sobie pytanie czy spełni oczekiwania swoich rodziców. Każdy z nas zastanawiał się czy poradzi sobie w szkole, każdy z nas ma jakiegoś nauczyciela, którego się bał. Wielu z nas boi się do dziś spełniać swoje marzenia, jak i wyrażać siebie. Wyrażając swoje uczucia wielu z nas boi się odrzucenia. Nie zabieramy głosu, bo boimy się, że zostaniemy negatywnie ocenieni, boimy się opinii wystawionych przez innych. Dorastając baliśmy się czy sobie poradzimy z życiem…czy dostaniemy odpowiednią prace, czy szef będzie dobry, czy wystarczy pieniędzy, czy będziesz miał gdzie mieszkać. Dbając o swoje zdrowie boisz się, że zachorujesz, boisz się konsekwencji, śmierci, straty, samotności, Boga, diabla, powodzenia, pieniędzy, sukcesu i nie wiadomo czego jeszcze… człowiek zawsze znajdzie powód by się bać…

 

Życie ludzi, prawie od zawsze, na przestrzeni wielu wieków w zasadzie się nie różni. Nasze życie, jak i naszych wszystkich przodków było zawsze zdominowane przez emocje Strachu. Stan ten był wykorzystywany do budowania u ludzi niskowibracyjnych emocji, takie jak agresja, nienawiść, brak empatii, chęć niszczenia…

 

każda wojna, każda kontrola, każdy podział, każda manipulacja, każde kłamstwo i wyzysk, zawsze ma swoją przyczynę w świadomym lub nieświadomym strachu, no i oczywiście iluzji, złudzeniu oddzielenia siebie i od reszty życia..

 

Ludzie zostali zmanipulowani tak bardzo, że zaczęli się bać własnego Stwórcy, Boskości, Pra – Źródła, z którego my wszyscy pochodzimy.

 

Strach przed własnym Pra – Źródłem jest największą blokadą wstrzymującą wzrost świadomości, rozwój duchowy, jak i rozwój nieświadomości sytuacji, w jakiej pogrążona jest obecnie ludzkość. Ludzie nie mogą swobodnie połączyć się z esencją samego siebie, ze źródłem, z którego pochodzą. Jeżeli powstanie między Ludźmi a ich Pra – Źródłem energetyczna zasłona zbudowana ze strachu następuje automatyczne odcięcie i Człowiek czuje się niekochany, porzucony, odtrącony, samotny, … co w efekcie pogłębia jeszcze bardziej energie strachu. Stan ten powoduje spirale, która się sama nakręca w nieskończoność.

 

Obecnie przyszedł czas, że ten Świat, który my znamy, który znają nasi przodkowie, Świat zbudowany na fundamencie strachu i dużej ilości lęków, ten właśnie Świat zatrząsł się w swoich fundamentach. Fundamenty pękły i zaczyna się ten Świat walić, bardzo powoli, ale ten proces się właśnie zaczął. Matryca trzeciego wymiaru, zasilana energią strachu powoli odchodzi do historii. Bierzemy czynny udział w tworzeniu nowego Świata i znajdujemy się obecnie w samym jego centrum. Przeglądnij sobie historie Świata tego co był i teraz co jest. Główną dominującą emocją tego Świata jest strach, cierpienie, ból, prześladowanie i niewolnictwo. Obecnie dominującą cechą Świata, w którym się teraz znajdujemy jest zbiorowy lęk.

 

Najważniejsze by każdy człowiek żyjący w obecnym świecie tutaj na Ziemi zrozumiał, że odczuwany strach musi przezwyciężyć, musi unieść się ponad tą emocję i otworzyć się na ewolucje swojej świadomości. To jest krok, który właśnie wykonujemy, to jest jak ziarno, które odrodzi naszą piękną Nową Ziemię, wolną od wzorców lęków, strachu i przemocy, a opartą na miłości i obfitości.

 

Wszyscy ci, którzy teraz pokonują w sobie strach, otwierają się na nowe i budują jednocześnie Nową Ziemię.

 

Nic nie dzieje się przypadkiem, więc Twój pobyt obecnie na Ziemi ma również jakąś przyczynę. Przyglądnij się tym ludziom, którzy utknęli na poziomie lęku. Reakcja na obecną sytuacje jest jakby wyznacznikiem poziomu świadomości, na którym znajduje się dany człowiek. Duża ilość lęku czy paniki jest wyłącznie odzwierciedleniem zbiorowej nieświadomości. Podążanie ludzi z nieświadomości ku światłu, odbywa się więc tylko poprzez wyjście z lęków.

 

Popatrz sobie na swoje dotychczasowe życie. Uświadom sobie, jak Ciebie ten lęk ograniczał, jak Twoje życie przez ten lęk było ograniczone. Niestety możesz tylko te części swojego życia, tylko te tematy uzdrowić, z którymi jesteś Ty gotowy się zmierzyć. Zawsze wyjście z ograniczeń i blokad rozpoczyna się w momencie Twojej konfrontacji z Twoim lękiem. Miejmy nadzieje, że właśnie to się teraz dzieje i ze Ty również jesteś w tym momencie. Właśnie to jest teraz niezbędne, aby wprowadzić równowagę. Dokonanie tego przez Ciebie, będzie drogocennym wkładem w rozwój świadomości zbiorowej. Krótko mówiąc, chodzi o konfrontacje z własnym lękiem i wzniesieniem się ponad pasmo tej energii, w której się do tej pory żyło. To jest właśnie proces wznoszenia się.

 

Pamiętaj, że jeżeli Ty wychodzisz z procesu strachu, pomagasz innym dokonać tego procesu. Polega to na tym, że inni widzą, że się da, ze można pozbyć się lęków. Tutaj należy zaznaczyć, że oprócz zbiorowego pola energii strachu i lęków znajdujących się na Ziemi, gromadzi się w okól Ziemi pole czystej energii potencjałów Nowej Ziemi. Pokonując swój strach, wznosisz się ponad energie lęków i automatycznie dostrajasz się do tego nowego pola, zawierającego cały system sieci.

 

Trzeba zaznaczyć, że strach jest normalną ludzką reakcją, dlatego nie chodzi o walkę ze strachem czy lękiem tylko chodzi o rozwój i poszerzenie swojej świadomości. Stosując techniki Huny, należy najpierw zauważyć strach, zrozumieć go i podziękować mu za to ze chce nas chronić, zaakceptować i zintegrować go do siebie. Jak to niektórzy mówią, tego co nie można zniszczyć lub wyrzucić należy to pokochać. To samo tyczy się to naszego strachu – zaakceptuj go i pokochaj go. W ten sposób integrujemy naszą ciemną stronę (strach) z naszą białą stroną wznosząc się ponad dualizm. W chwili połączenia się strony ciemnej z jasną następuje uzdrowienie, pojawia się emocja miłości i współczucia. Pojawia się transformacja i Ty jako człowiek wcześniej reagujący i działający pod wpływem strachu, przeistoczysz się w istotę posiadającą fundament zbudowany z miłości i spokoju.

 

Pamietaj, ze pasmo częstotliwości energii lęku uniemożliwia rozwój duchowy i wzrastanie, blokuje uzdrawianie i odniesienie sukcesu. Lęk to największa blokada naszego życia, wzmacnia poczucie błędnej iluzji, oddziela nas od Pra – źródła, od miłości i rodziny, kurczy, zamyka i chowa. Unosząc się ponad strach łączymy się automatycznie z naszym Pra – źródłem.

 

Obecna sytuacja przyprawia wielu z nas o ból głowy i strach, dokąd to nas wszystko doprowadzi. Napadami ogarnia nas lęk, niepewność i bezsilność. Chcemy wszystko znowu planować i mieć pod kontrolą. Brak kontroli budzi w nas strach o przyszłość, a to powoduje powrót do trzeciowymiarowej matrycy Ziemi.

 

Dlatego odpuść po prostu chęć kontrolowania tego co się dzieje wokół nas, otwórz się na spokój, zrównoważenie, pozostań bez lęku, na stale posadź swoją świadomość razem ze swoją podświadomość i pozwól sobie na wewnętrzne przewodnictwo. Wszystko co potrzebujemy do powyżej opisanego procesu znajdziesz w sobie. W każdym z nas jest to co potrzebujemy, aby bezpiecznie przejść przez ten trudny okres czasowy. Pamiętaj, ze nie ma znaczenia ile lat masz, lęk odejdzie od ciebie sam, bo spełnił już swoją role, natomiast Ty będziesz się czul jak nowo narodzony.

 

Wszystko to, co dzieje się w tej chwili na naszej planecie Ziemia, jest dla nas szansą i sprzyja okolicznościami do przywrócenia równowagi, znaczących zmian oraz wzrostu świadomości, więc puść swoje przywiązanie do tego, lęku i chęci kontrolowania.

 

zaakceptuj wszystko, co jest, traktując każdą kolejną chwilę jako okazję do odkrycia własnej mocy w sobie, a na pewno pojawi się nowa perspektywa do ogromnych pozytywnych zmian dla ludzkości.

 

 

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com