Regulamin I

 

 

Regulamin sklepu internetowego Magia Uzdrawiania, www.magiauzdrawiania.pl

dla Klientów, którzy dokonali zakupów do 25.12.2014 r

 

 

 1.  umowa kupna
 2.  Zwrot towaru – odstąpienie od umowy kupna
 3.  Przesyłka zwrotna – koszty
 4.  Gwarancja i odpowiedzialność
 5.  Ceny i koszty przesyłek
 6.  Dostawa
 7.  Zastrzeżenie prawa własności
 8.  Metody płatności
 9.  Ochrona danych osobowych
 10. Regulacja końcowa

Regulamin sklepu obowiązuje zarówno sklep www.magiauzdrawiania.pl jak i jej klientów w momencie zawarcia umowy kupna.

 

1. Umowa kupna:

 

Przedstawienie asortymentu w naszym sklepie jest niezobowiązujące i niewiążące i nie przedstawia oferty. W sklepie internetowym klient składa ofertę umowy kupna. Wraz z odesłaniem zamówienia przez klienta umowa kupna nie dochodzi jeszcze do skutku. Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną, iż sklep www.magiauzdrawiania.pl otrzymał zamówienie. To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy, lecz ma na celu poinformowanie kupującego, iż zamówienie dotarło do biura www.magiauzdrawiania.pl 

Zawarcie umowy kupna z www.magiauzdrawiania.pl następuje w momencie, gdy www.magiauzdrawiania.pl przyjmie zamówienie klienta, (klient podał wymagane swoje dane, umożliwiając w ten sposób otrzymanie zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na ewentualną ustną weryfikację złożonego zamówienia), wysyłając zamówiony towar i potwierdzając ten fakt drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki). Umowa kupna zostaje zapisana w bazie danych www.magiauzdrawiania.pl w celu realizacji zamówienia. Sprzedaż oferowanego towaru następuje tylko w ilościach detalicznych. Oferty www.magiauzdrawiania.pl kierowane są do osób pełnoletnich. www.magiauzdrawiania.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówień - również bez podania powodu. www.magiauzdrawiania.pl dostarcza produkty za granicę tylko do osób prywatnych. Umowa kupna zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim.

 

Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

 

2. Prawo zwrotu towaru

 

Klient może odstąpić od umowy kupna – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni od jej zawarcia, informując o swojej decyzji w formie pisemnej np. listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej albo - w przypadku, gdy zamówiony towar został dostarczony przed upływem tego terminu - również poprzez odesłanie dostarczonego towaru. Termin odstąpienia od umowy liczy się od momentu otrzymania tego pouczenia w formie pisemnej, jednak dopiero po otrzymaniu towaru przez odbiorcę (w przypadku dostaw częściowych – po otrzymaniu pierwszej dostawy częściowej) oraz po spełnieniu przez nas obowiązku poinformowania. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie w określonym czasie oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo odesłanie artykułów.

 

Zanim nadają Państwo przesyłkę zwrotną, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym biurem handlowym. Prosimy w tym celu skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu 77 40 46 521 w godz. 9:00 do 15:00 (opłata zgodna ze stawką operatora za połączenie z numerem stacjonarnym).

 

Prawo zwrotu towaru nie dotyczy towarów, które zostały przygotowane na specjalne zamówienie klienta, jak również towarów podatnych na szybkie zepsucie (rośliny i oleje) lub produkty w otwartych przez klienta opakowaniach.

 

Konsekwencje unieważnienia umowy

W przypadku prawomocnego unieważnienia umowy, obie strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń, jak również płynących z nich ewentualnych korzyści (np. odsetek). Prosimy o przesłanie numeru Państwa konta bankowego, jeżeli nie jesteśmy jeszcze w jego posiadaniu. Jeżeli klient nie może zwrócić nam otrzymanych świadczeń bądź korzyści (wynikających np. z użytkowania) lub możliwe jest to tylko częściowo, lub też towar może zostać zwrócony tylko w gorszym stanie, wówczas klient może zostać zobowiązany do rekompensaty utraconej wartości towaru. W przypadku uszkodzenia towaru lub śladów użytkowania zobowiązani są Państwo do poniesienia rekompensaty.

 

Regularne koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo w przypadku, gdy dostarczony towar odpowiada zamówieniu i gdy cena odsyłanych produktów nie przekracza kwoty 250 zł bądź też jeżeli w przypadku wyższej ceny w momencie odwołania nie dokonali Państwo świadczenia wzajemnego lub dokonali ustaloną wpłatę częściową. W innych przypadkach klient nie ponosi kosztów zwrotu towaru. Zobowiązania dotyczące zwrotu płatności muszą zostać uregulowane w ciągu 14 dni. Termin ten rozpoczyna się dla Państwa w momencie nadania oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna albo odesłania artykułów, a dla www.magiauzdrawiania.pl od momentu otrzymania towaru.

Prosimy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres: Magia Uzdrawiania ul. Składowa 8; 49 – 300 Brzeg.

 

3. Koszty przesyłki zwrotnej:

 

Jeśli klient korzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy kupna, jest zobowiązany do poniesienia kosztów przesyłki zwrotnej w przypadku, gdy cena odsyłanych produktów nie przekracza kwoty 250 zł. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej również w takich przypadkach, gdy kwota odsyłanych produktów jest wyższa niż 250 zł, ale klient - w momencie odwołania - nie zapłacił jeszcze za zamówione produkty lub nie dokonał ustalonej wpłaty częściowej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dostarczony towar nie odpowiada zamówionemu.

 

4. Gwarancja i odpowiedzialność

 

We wszystkich przypadkach wad towaru, w trakcie okresu gwarancji mają zastosowanie – po spełnieniu prawnie określonych wymagań - wszelkie ustawowe roszczenia dotyczące zwrotu, reklamacji, naprawy i wymiany towaru w całości lub części. Prawo do zmniejszenia bądź potrąceń należnej kwoty ma zastosowanie tylko wtedy, gdy roszczenia są prawomocne, niepodważalne lub zostały uznane przez nas w formie pisemnej. Jeśli dostarczone produkty wykazują oczywiste wady materiału lub produkcji, w tym także uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, należy zwrócić się do naszego biura handlowego.

 

5. Ceny i koszty przesyłek

 

Obowiązują ceny, które są aktualne w naszym sklepie w chwili zamówienia towaru. Okres trwania naszych ograniczonych czasowo promocji jest podany w sklepie. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają odpowiedni do produktu podatek VAT.

 

Na terenie Polski koszty przesyłki są darmowe przy zamówieniach o wartości od 250,00 zł. Przy zamówieniach o wartości niższej 250,00 zł cena przesyłki wynosi 10 zł. Jest to niezależne od wagi paczek i ich liczby. Koszty przesyłki po za granice Polski musza być zawsze indywidualnie uzgodnione.

 

Może się zdarzyć, że nie wszystkie artykuły jednego zamówienia zostaną wysłane w jednej paczce. Koszty przesyłki naliczane są wtedy tylko raz przy dostawie głównej, nawet jeżeli zamówienie będzie realizowane w kilku przesyłkach.

 

W przypadku gdy nie możemy dostarczyć zamówionego towaru niezwłocznie powiadomimy Państwa o tym fakcie pisemnie.

 

6. Dostawa

 

www.magiauzdrawiania.pl dostarcza zamówiony towar na podany przez klienta adres. Dostawa towarów następuje w terminie od 2 do 21 dni od momentu odnotowania przez nas Państwa opłaty za zamówienie. Towar wysyłany jest po wpłynięciu i zaksięgowaniu kwoty wpłaconej. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem poczty lub innego serwisu wysyłkowego.

Realizujemy wszystkie zamówienia złożone na terenie kraju i po za jego granicami.   

 

Nie wysyłamy zamówione towary w formie wysyłek „za pobraniem”.

 

Sklep Magia Uzdrawiania zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, powstałe podczas transportu, z winy firmy przewozowej. Zawartość paczki i jej stan, należy sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza. W razie ewentualnego uszkodzenia towaru lub brakującej zawartości paczki, należy koniecznie przy dostawie spisać protokół. W innym przypadku Magia Uzdrawiania nie będzie miała podstaw do uwzględnienia roszczeń gwarancyjnych.

 

Jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny w magazynie i umowa kupna nie dojdzie do skutku, zastrzegamy sobie prawo do wysłania Państwu pozostałych artykułów z zamówienia. W razie opóźnień dostawy poinformujemy Państwa niezwłocznie o tym fakcie.

 

7. Zastrzeżenie prawa własności

 

Zamówiony towar pozostaje własnością www.magiauzdrawiania.pl aż do momentu całkowitej zapłaty za ten towar.

 

8. Metody płatnicze

 

Akceptujemy wszystkie wpłaty z Polski i zagranicy. Metody płatności dostępne w sklepie to: przelew na polskie konto bankowe lub system PayPal. www.magiauzdrawiania.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z procesem płatniczym klienta.

 

 • Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)

Można dokonać przelewu manualnie na niżej podane konto bankowe lub skorzystać z zakładki mówiącej o automatycznej płatności poprzez platformę Payu.

Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

Rachunek bankowy: ING Bank

Nr konta dla przelewów w PLN: zawsze jest zawarty w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienie

Odbiorca: Magia Uzdrawiania

Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko

Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

 

 • Płatność przez system PayPal

PayPal umożliwia Klientom wysyłanie pieniędzy pocztą elektroniczną na adres mailowy odbiorcy. Jeśli posiadają Państwo konto w serwisie PayPal, mogą Państwo skorzystać z tej metody płatności. Pozwoli to na szybszą realizację zamówień, ponieważ pieniądze trafiają bezpośrednio do nas.

 

9. Ochrona danych osobowych

 

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie informacji o nowościach, jego dane będą wykorzystywane również w celu wysyłania tych informacji. Ochrona Państwa danych osobowych i prywatności, jak i przestrzeganie Państwa praw do stanowienia o gromadzeniu, przetwarzaniu i rozprzestrzenianiu danych osobowych, to najwyższe priorytety naszej firmy. Nasza polityka ochrony danych osobowych jest zgodna z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych.

 

W celu jak najlepszej realizacji Państwa zamówienia, potrzebne są nam Państwa dane. Są one przez nas rejestrowane i przekazywane firmom, które współpracują z nami przy realizacji zamówienia(np. firma kurierska, bank). Chętnie prześlemy Państwu kopie dokumentów zamówienia. Przekazywanie Państwa danych nieupoważnionym osobom trzecim jest całkowicie wykluczone.

 

Od czasu do czasu wysyłamy pocztą mailową na podany przez Państwa adres, różne reklamy i informacje dotyczące naszych produktów. Mogą Państwo, w każdym momencie, zażądać zaprzestania rozpowszechniania i korzystania w celach reklamowych z udostępnionych nam danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym poprzez formularz kontaktowy.

 

Magia uzdrawiania przestrzega wszelkich ustawowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy zobowiązali się pisemnie do przestrzegania przepisów i wytycznych związanych z ochroną danych osobowych i ich bezpieczeństwa, jak również ochrony tajemnicy danych osobowych.

 

10. Używanie Cookies

 

Cookies to alfanumeryczne pliki tekstowe, które za pośrednictwem przeglądarki, są przez nas przekazywane na twardy dysk Państwa komputera. Większość procesów handlu e-commerce byłaby bez tej techniki niemożliwa do realizacji. Dzięki cookies możliwe jest na przykład tworzenie wirtualnego koszyka zakupów. Podczas wizyty w sklepie magia uzdrawiania, powstają także trwałe pliki cookies, które są zapisywane na twardym dysku Państwa komputera. Dzięki temu, system zapamiętuje zawartość Państwa koszyka w trakcie zakupów. Służy to także do uniknięciu nadużyć takich jak tworzenie podwójnych kont. Dzięki cookies zapamiętywane są także wyniki wyszukiwania. Umożliwiają również zapamiętanie Państwa loginu i hasła wpisywanych w pola rejestracji. Trwałe pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail albo adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one do tworzenia indywidualnego profilu aktywności klienta.W każdym momencie mogą Państwo dezaktywować zapisywanie plików cookies przy pomocy ustawień swojej przeglądarki lub ograniczyć je do określonych stron internetowych. W każdym momencie można także usunąć pliki cookies z twardego dysku komputera.

 

10. Regulacja końcowa

 

Sklep internetowy działającym  pod adresem www.magiauzdrawiania.pl działa zgodnie z obowiązującym obecnie prawem z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

 

Z naszym biurem handlowym mogą się Państwo skontaktować poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej lub telefonicznie pod numerem telefonu 77 40 46 521 (oplata zgodnie ze stawka operatora za polaczenia z numerem stacjonarnym), w godzinach od 9:00 do 15:00 od wtorku do piątku.

 

Dokonując płatności na konto sklepu www.magiauzdrawiania.pl akceptujecie Państwo automatycznie regulamin sklepu www.magiauzdrawiania.pl

 

Wszystkie zdjęcia, opisy produktów, wszystkie inne treści zawarte na stronie sklepu http://magiauzdrawiania.pl są objęte całkowitą ochroną prawną. Kopiowanie czy wykorzystanie tych treści w każdej formie jest zabronione. Copyright 2009 - 2013 www.magiauzdrawiania.pl

 

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, wszelkie spory będą rozstrzygane przez odpowiedni sąd dla siedziby firmy Art Design & Frames. Właścicielem sklepu internetowego www.magiauzdrawiania.pl jest firma Art Design & Frames majaca siedzibe w Brzegu przy ul. Skladowej 8.

 

grudzień 2013

 

 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com